Kurumsal

Hali hazırda kullanılan fosil yakıtlara alternatif olarak daha temiz bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaktır.

Üstlendiğimiz tüm projelerde, yüksek kaliteli ürünler sunmak ve güvenli işbirlikleri kurmaktır.

Yüksek kalite standartlarında esnek ve çözüm odaklı hizmetler sunmaktır.

İş prensiplerimiz gereği, iş ilişkilerimizde şeffaflığı benimsemektir.

Takım motivasyonumuzu en üst seviyede tutarak, gelişimin dönemsel değil sürekli ve sürdürülebilir olması için çalışmaktır.

Her Hakkı Saklıdır © 2014 - Rofa Solar