Proje Geliştirme

Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri için, kurulumun yapılacağı sahanın konumunun ve sahip olduğu koşulların belirlenmesi önemli parametrelerdendir.

Uygun bir GES sahası geliştirilirken proje sahasının sahip olduğu ışınım değeri, zemin yapısı, enerji nakil hattına olan mesafesi, bağlanılması öngörülen trafo merkezinin kapasite yeterlilik durumu, lojistik anlamında ulaşımın kolay olması gibi teknik ve fiziki açıdan birçok kriter göz önünde bulundurulmaktadır.

Rofa Solar, lisanslı ve lisanssız GES projeleri için proje sahasının tespiti ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Bu doğrultuda:

  • Uygun proje alanının (çatı/arazi) tespiti
  • Proje alanının teknik ve mülki açılardan yerinde incelenmesi
  • Sahaya ait Marjinal Tarım Arazisi belgesinin alınması
  • Sahanın ön projelendirilmesi

hizmetlerini sunmaktadır.